Na czym polega praca komornika?

Aktualnie mnóstwo ludzi żyje na kredyt. Co chwilę, nowe osoby decydują się na zaciągnięcie kredytu w banku, wiele osób bierze również pożyczki w różnych firmach pożyczkowych, jak na przykład w chwilówkach. Niestety, nie każdy człowiek dobrze przemyśli decyzję o zaciągnięciu kredytu. Źle przemyślana decyzja finansowa może mieć nieciekawe konsekwencje w przyszłości dla pożyczkobiorcy oraz jego rodziny.

Nieprzemyślane pożyczanie pieniędzy

Nieprzemyślane decyzje finansowe dotykają wielu Polaków. Niestety, niektórzy działają pod wpływem chwili, pod wpływem emocji. Decyzje finansowe trzeba podejmować na chłodno. Nie należy tego typu decyzji podejmować pochopnie oraz na szybko. Wybory, które mogą mieć wpływ na wiele lat naszego życia, trzeba podejmować po prostu mądrze.

Problemy ze spłatą zadłużenia

Co w sytuacji, gdy dłużnik ma kłopoty ze spłatą kredytu czy pożyczki? Wierzyciel będzie próbował się porozumieć z dłużnikiem, być może będzie chciał zawrzeć jakiś kompromis. Możliwe będzie także wszczęcie procedury windykacyjnej, której celem będzie odzyskanie pieniędzy. Jednak jeżeli wszelkie zabiegi wierzyciela nie dadzą skutku, to sprawa może wylądować w sądzie. Sąd rozstrzygnie sprawę raczej na korzyść wierzyciela i do akcji może wkroczyć komornik sądowy.

Kim  jest komornik sądowy?

Komornik sądowy zajmuje się egzekucją długów od dłużników. Oczywiście działa on jedynie za pozwoleniem sądów, a egzekucja, którą wykonuje, jest przymusowa. Komornik w społeczeństwie nie cieszy się szacunkiem. Wynika to z faktu, że jest kojarzony z osobą, która wchodzi bez pozwolenia do czyjegoś domu i zabiera poszczególne elementy majątku. Komornik sądowy ma status funkcjonariusza publicznego, co oznacza, że podlega on szczególnej ochronie ze strony prawa. Jakiekolwiek naruszenie nietykalności komornika, czy przeszkadzanie mu w jego czynnościach, może wiązać się z bardzo surowymi karami.

Jakie są główne zadania komorników?

Oczywiście podstawowym zadaniem komornika jest prowadzenie egzekucji na polecenie sądu. Sąd wydając wyrok egzekucji, nakazuje wykonanie tego wyroku komornikowi. Komornik ma za zadanie ściągnąć z majątku dłużnika należność o odpowiedniej wysokości. Jednak warto wiedzieć, że wykonanie egzekucji, jest ostatecznym działaniem, które wykonuje komornik. Przed samym zajęciem majątku komornik wykonuje szereg innych czynności. Do jego zadań należy na przykład odnalezienie całego majątku dłużnika, jego dokładny spis. Ważnym elementem działań komornika jest także zabezpieczenie roszczeń. Dopiero w ostateczności komornik zajmuje majątek dłużnika.

Rodzaje egzekucji sądowych

Wyróżnić możemy dwie egzekucje sądowe, które może wykonać komornik:

  • egzekucja pieniężna
  • egzekucja niepieniężna

Egzekucja pieniężna to na przykład zajęcie pieniędzy na kontach w banku dłużnika. Natomiast egzekucja niepieniężna to na przykład zajęcie i zlicytowanie samochodu, mieszkania, czy też innych dóbr, których właścicielem jest dłużnik. Świadczenia niepieniężne zostają zlicytowane oraz sprzedane, żeby zaspokoić potrzeby wierzyciela.

Licytacje komornicze

Licytacje komornicze służą właśnie do spieniężania własności dłużników. W licytacjach takich brać udział może każdy człowiek, który posiada pieniądze, żeby dany przedmiot, czy nieruchomość zakupić. Żeby licytacja mogła dojść do skutku, oczywiście przedmioty na niej wystawianie muszą zostać zajęte przez komornika. Licytacje komornicze odbywają się co jakiś czas w różnych miejscach. W internecie można znaleźć informacje na ich temat. Również informacje na temat licytacji, znaleźć można w różnych ogłoszeniach, w urzędach.

Czego komornik nie może zająć?

Mimo tego, że komornik ma bardzo wiele praw, to istnieją także pewne ograniczenia w jego działaniach. Na przykład komornik nie może zajmować wszystkich dóbr, należących do dłużnika. Między innymi zajęciu nie mogą podlegać:

  • zapasy żywności, opału, na okres jednego miesiąca
  • pościeli, bielizny, ubrań codziennych, czy ubrań służących do wykonywania zawodowych
  • krowy, dwóch kóz, trzech owiec
  • pieniędzy, które służą utrzymaniu dłużnika oraz jego rodziny
  • przedmiotów, które są niezbędne do nauki, papierów osobistych, rzeczy, które służą do praktykowania religii, rzeczy, które mają dużą wartość użytkową dla dłużnika
  • produktów medycznych
  • przedmiotów, które są konieczne dla dłużnika lub rodziny, ze względu na niepełnosprawność

Czy komornik może zaniechać swoich czynności?

Zdarzyć się może sytuacja, że komornik odstąpi od egzekucji majątku dłużnika. Sytuacja taka będzie miała miejsce, jeżeli zostanie spełnione wiele warunków. Jeżeli dłużnik ma spore kłopoty finansowe, nie ma stałej pracy, ma niską płacę, nie posiada żadnego wartościowego majątku, nie ma konta bankowego albo jest puste, to postępowanie może zostać umorzone. Jednak wymienione wcześniej czynniki muszą zostać potwierdzone w sposób oficjalny. Oczywiście dług nie zostanie umorzony, tylko jego egzekucja może zostać nieco odroczona, gdyż wierzyciel może ponownie zgłosić sprawę do sądu.

Podsumowanie

Pamiętajmy, że zawód komornika jest nieco specyficzny, jednak na pewno nie ma potrzeby się go obawiać. Komornik jest zazwyczaj ostatecznością w przypadku problemów ze spłatą długu. Najczęściej ludzie dogadują się z pożyczkodawcą i możliwy jest do osiągnięcia kompromis. Pamiętajmy jednak, żeby nie popadać w bezsensowne długi. Każdą decyzję finansową warto dobrze przemyśleć.

Leave a Reply